Tag Archives: Vingroup là gì

Vingroup là gì? Tập đoàn lớn nhất nhì hiện nay trong nước đang kinh doanh những gì, ai là người đứng đầu, tất cả đều có trong bài viết Vingroup là gì, quá trình hình thành và phát triển ra sao?

Vingroup là gì, quá trình hình thành và phát triển ra sao?

Vingroup là gì? Tập đoàn Vingroup (tên đầy đủ: Tập đoàn Vingroup – Công ty CP được thành lập vào tháng 8 năm 1993, tên ban đầu là Technocom và năm 2011 sáp nhập 2 công ty Vinpearl và Vincom (bằng cách hoán đổi cổ phần). Đến giữa tháng 2 năm 2012, cổ phiếu Vingroup (mã: VIC) phát hành thêm cho mục đích […]