Tag Archives: ứng dụng của dây curoa

Dây Curoa và những ứng dụng trong công nghiệp

Dây curoa là gì? Dây curoa là một trong những thiết bị truyền động và hiện đang được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp và đời sống. Có các loại đai khác như: dây đai thang, dây đai răng, dây đai phi tròn, dây đai bản dẹt… Dây curoa ứng dụng như thế […]