Tag Archives: khám phá về không khí

Vâng, không khí chính  những thứ xung quanh ta vì một điều đơn giản không có nó chúng ta khôngthể tồn tại. Vật chất trong tự nhiên có 3 dạng : rắn, lỏng, khí và không khí của chúng ta nằm ở dạng vật chất thứ 3. … Thành phần cơ bản của không khígồm: nitơ và oxy chiếm 99% với tỷ lệ: nitơ 78%, oxy 21%.

Khám phá về không khí, có gì trong không khí chúng ta hít vào hàng ngày?

Khám phá về không khí Không khí trong khí quyển của chúng ta gồm các phân tử khí khác nhau. Các loại khí phổ biến nhất là nitơ (78%), oxy (khoảng 21%) và argon (gần 1%). Các phân tử khác cũng có mặt trong khí quyển, nhưng với số lượng rất nhỏ. Mặc dù thành phần không […]