Tag Archives: e sim là gì

e SIM sẽ không chỉ nằm trên cổ tay bạn, GSMA – đơn vị đại diện cho các nhà mạng toàn cầu muốn biến eSIM thành quy chuẩn mới. Bên cạnh Samsung và Apple, một loạt nhà mạng nổi tiếng thế giới tuyên bố sẽ tham gia vào làn sóng eSIM. Dữ liệu mạng hiện có trên SIM truyền thống sẽ được đưa sang thiết bị sử dụng eSIM mới, có lẽ sẽ phải mất chút công sức thực hiện trong giai đoạn thử nghiệm đầu và chút thời gian để quen được với nhịp công nghệ mới.

E SIM là gì và nó có ý nghĩa như thế nào đối với iPhone, iPad?

Một e SIM là gì? Thuật ngữ “e SIM” đơn giản có nghĩa là thẻ SIM nhúng. Không có thẻ SIM vật lý nào liên quan và không có sự hoán đổi vật lý nào theo yêu cầu của bạn. eSIM cần được hỗ trợ bởi mạng hoặc nhà mạng và được họ kích hoạt và […]