Tag Archives: dây curoa gates

Dây curoa gates b61 là gì, ứng dụng ra sao?

Dây curoa gates là gì Hay còn gọi là B vbelt Chữ B là viết tắt của một v-vành đai Phần Biên. Đây được coi là kiểu đai v-cổ điển của nhóm cổ điển có chiều rộng trên cùng là 21,32 (0,656) inch, nhưng thường được gọi là đai 5/8 (0,625). Độ dày của đai là 13/32 (0,406) […]